verdieping

Tijdens de lessen of een behandeling krijg je informatie over Zhineng Qigong en Quantum Coaching. Vind je het leuk om je er extra in te verdiepen, dan kun je een lezing of workshop volgen. De intentie is om er elk seizoen een aantal te geven. Niet alleen door mijzelf, maar ook door anderen die interessante kennis willen overdragen vanuit hun vakgebied. 

 

Basis werken met energie

  • Leer zelf werken met energie. Hoe kan je jezelf maar ook mensen of dieren om je heen helpen? EHBOO: energetische hulp bij ongevallen en ongemakken.

 

Zhineng Qigong

  • Wat is een Qiveld? Verdieping over het Qiveld. Invalshoek vanuit verschillende bronnen en wetenschappelijk onderzoek. De opbouw van het Zhineng Qigong  Qiveld met de 8 zinnen.  

info

Data en Prijs

Het Qiveld bij Zhineng Qigong

2024 Data en tijden volgen. 

Basis werken met energie

2024 Data en tijden volgen.

Opgeven bel/app: 06-29015385 of mail conny@connybeter.nl

Ruimte huren

Het is mijn intentie om de lesruimte te gebruiken voor alles wat met energie en genezing te maken heeft. Ook vanuit andere vormen van heling is er veel kennis beschikbaar, zoals Ayurveda, Yoga, Chinese kruidenleer, Homeopathie, Acupunctuur,  Zen meditatie, eigenlijk teveel om op te noemen. Sluit het gedachtengoed aan, dan is het mogelijk de ruimte (55 m2) te huren voor het geven van een workshop, lezing of lessen.

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op en/of kom langs. WiFi, tafels en stoelen zijn beschikbaar.  

Privacy verklaring
ConnyBeter, gevestigd aan Satellietbaan 33 2181 MG Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.connybeter.nl Satellietbaan 33 2181 MG Hillegom 06-29015385
C.M. Klein Schiphorst is de Functionaris Gegevensbescherming van ConnyBeter, bereikbaar via conny@connybeter.nl
 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld neem dan contact met ons op via conny@connybeter.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 
ConnyBeter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres.
Voor de volgende doelen: – het afhandelen van uw betaling – verzenden van de incidentele nieuwsbrief – u te kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – u te informeren over wijzigingen van onze diensten.
ConnyBeter verwerkt persoonsgegevens alleen als hiertoe een wettelijke verplicht is, zoals gegevens die voor de belastingaangifte.
 
Geautomatiseerde besluitvorming
ConnyBeter neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. ConnyBeter gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Excel, Word.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ConnyBeter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar voor de belastingdienst.
ConnyBeter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
ConnyBeter gebruikt alleen technische en functionele cookies, of vergelijkbare technieken die WordPress nodig heeft voor de technische werking van de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ConnyBeter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar conny@connybeter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. ConnyBeter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ConnyBeter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via conny@connybeter.nl.
ConnyBeter heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) -DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.